Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Vetlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alseda 1124 17,2% 27,8% 29,0% 26,1% 7,5% 51,6% 48,4% 3,8%  
Björkö-Nävelsjö 820 15,7% 28,2% 29,9% 26,2% 7,8% 52,4% 47,6% 3,7%  
Bäckseda 2031 12,9% 39,0% 30,6% 17,5% 6,9% 50,7% 49,3% 1,6%  
Ekenässjön 1317 15,7% 29,8% 27,2% 27,3% 6,8% 51,0% 49,0% 4,1%  
Korsberga-Ramkvilla-Bäckaby 1608 14,1% 28,8% 26,7% 30,5% 6,8% 51,3% 48,7% 3,9%  
Lannaskede-Fröderyd 1513 13,1% 31,2% 24,7% 31,1% 6,8% 50,8% 49,2% 4,3%  
Myresjö 714 22,5% 26,1% 25,8% 25,6% 9,4% 53,2% 46,8% 3,1%  
Nye-Skirö-Näshult-Stenberga 1024 13,8% 28,1% 30,2% 27,9% 6,3% 52,3% 47,7% 4,8%  
Skede 738 16,3% 33,2% 27,1% 23,4% 7,7% 52,0% 48,0% 3,4%  
Vetlanda 1 1624 14,7% 25,8% 24,4% 35,1% 6,9% 46,1% 53,9% 3,1%  
Vetlanda 2 1462 18,2% 28,7% 20,6% 32,6% 7,0% 47,3% 52,7% 1,4%  
Vetlanda 3-Flugeby-Näsby 1524 19,3% 30,1% 24,8% 25,8% 7,7% 50,7% 49,3% 8,4%  
Vetlanda 4 1367 20,6% 26,6% 23,4% 29,5% 6,2% 47,3% 52,7% 3,6%  
Vetlanda 5 1467 21,7% 33,9% 20,5% 23,8% 8,2% 52,0% 48,0% 1,7%  
Vetlanda 6 1464 22,5% 33,7% 18,2% 25,5% 9,2% 50,5% 49,5% 1,6%  
Ökna-Karlstorp 938 10,4% 25,8% 29,7% 34,0% 6,5% 52,6% 47,4% 8,5%  
Vetlanda 20735 16,7% 30,3% 25,5% 27,5% 7,3% 50,4% 49,6% 3,7%

http://www.val.se