Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Nässjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö landsbygd 9291 6,4% 8,3% 32,6% 27,1% 25,7% 51,0% 49,0% 2,6%  
Nässjö tätort 13609 6,5% 12,7% 29,8% 23,9% 27,1% 48,9% 51,1% 3,7%  
Nässjö 22900 6,5% 10,9% 30,9% 25,2% 26,5% 49,7% 50,3% 3,3%

http://www.val.se