Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Aneby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aneby Södra 1747 18,1% 26,3% 23,8% 31,8% 7,3% 49,5% 50,5% 3,8%  
Aneby Västra 1827 17,5% 29,9% 32,1% 20,5% 9,0% 51,8% 48,2% 2,4%  
Aneby Östra 1532 17,4% 30,3% 27,9% 24,5% 9,4% 51,3% 48,7% 2,2%  
Aneby 5106 17,7% 28,8% 28,0% 25,6% 8,5% 50,9% 49,1% 2,8%

http://www.val.se