Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Norrköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrköpings norra valkrets 50553 6,3% 17,9% 32,0% 22,2% 21,5% 49,6% 50,4% 4,1%  
Norrköpings södra valkrets 49992 6,5% 10,1% 33,8% 25,8% 23,8% 48,9% 51,1% 3,9%  
Norrköping 100545 6,4% 14,0% 32,9% 24,0% 22,7% 49,3% 50,7% 4,0%

http://www.val.se