Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Linköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linköping Nordost 39720 5,9% 13,7% 34,4% 22,6% 23,4% 49,6% 50,4% 2,3%  
Linköping Nordväst 37242 8,4% 21,6% 30,6% 20,2% 19,2% 51,5% 48,5% 5,0%  
Linköping Sydväst 35685 6,8% 18,5% 33,1% 21,5% 20,1% 49,8% 50,2% 3,7%  
Linköping 112647 7,0% 17,8% 32,7% 21,5% 21,0% 50,3% 49,7% 3,6%

http://www.val.se