Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Trosa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trosa Södra 1524 11,5% 27,6% 26,6% 34,3% 5,9% 49,1% 50,9% 3,1%  
Trosa Västra 1790 12,2% 26,5% 28,0% 33,3% 5,6% 48,0% 52,0% 2,7%  
Trosa Östra 1519 16,1% 39,0% 27,3% 17,5% 7,6% 50,4% 49,6% 4,2%  
Vagnhärad Centralt 1074 18,6% 34,6% 23,0% 23,7% 8,2% 48,7% 51,3% 5,7%  
Vagnhärad Norra 1275 14,4% 35,5% 30,4% 19,7% 7,8% 50,1% 49,9% 8,2%  
Vagnhärad Södra 890 17,4% 36,0% 31,0% 15,6% 9,9% 54,0% 46,0% 4,8%  
Västerljung 799 13,3% 34,3% 30,9% 21,5% 7,4% 50,9% 49,1% 4,4%  
Trosa 8871 14,5% 32,8% 27,9% 24,8% 7,2% 49,8% 50,2% 4,6%

http://www.val.se