Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Strängnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strängnäs Västra 12368 17,8% 29,9% 24,5% 27,9% 7,3% 48,7% 51,3% 4,7%  
Strängnäs Östra 12750 14,4% 36,4% 27,3% 21,9% 6,7% 49,8% 50,2% 3,6%  
Strängnäs 25118 16,0% 33,2% 25,9% 24,8% 7,0% 49,3% 50,7% 4,1%

http://www.val.se