Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Katrineholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katrineholms Andra 12715 18,5% 30,2% 24,7% 26,6% 7,8% 48,6% 51,4% 3,6%  
Katrineholms Första 12689 17,3% 29,3% 26,1% 27,2% 7,5% 49,5% 50,5% 4,3%  
Katrineholm 25404 17,9% 29,8% 25,4% 26,9% 7,7% 49,1% 50,9% 3,9%

http://www.val.se