Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Oxelösund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalgången 1503 10,9% 27,9% 32,5% 28,7% 5,3% 50,0% 50,0% 4,1%  
Danvik 1057 11,4% 31,8% 32,6% 24,2% 6,1% 51,7% 48,3% 2,7%  
Frösäng 1163 12,3% 20,1% 23,6% 43,9% 4,2% 47,6% 52,4% 6,2%  
Norra innerstaden 1355 21,8% 24,6% 23,5% 30,1% 6,4% 53,6% 46,4% 10,0%  
Peterslund 1242 16,3% 33,7% 26,2% 23,8% 6,8% 49,6% 50,4% 3,1%  
Sunda 1388 10,5% 27,0% 25,4% 37,0% 5,7% 48,7% 51,3% 3,1%  
Södra innerstaden 1486 21,1% 24,8% 24,1% 29,9% 6,9% 52,0% 48,0% 6,9%  
Oxelösund 9194 15,1% 27,0% 26,8% 31,1% 5,9% 50,5% 49,5% 5,2%

http://www.val.se