Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Gnesta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björnlunda 1109 15,1% 33,4% 26,8% 24,7% 7,7% 50,2% 49,8% 2,5%  
Dansut 1420 13,2% 34,4% 29,3% 23,2% 7,6% 49,8% 50,2% 4,4%  
Freja 1241 17,7% 33,1% 24,0% 25,1% 8,3% 49,3% 50,7% 3,5%  
Frönäs 1068 15,5% 40,2% 28,9% 15,4% 7,4% 49,8% 50,2% 3,7%  
Gnesta Centralt 1534 21,0% 27,6% 18,8% 32,6% 9,0% 45,4% 54,6% 4,6%  
Gryt 760 12,2% 26,1% 32,1% 29,6% 6,1% 52,0% 48,0% 3,6%  
Gåsinge-Dillnäs 942 14,4% 29,0% 33,5% 23,0% 5,5% 53,0% 47,0% 5,1%  
Gnesta 8074 16,0% 32,1% 26,9% 25,0% 7,6% 49,5% 50,5% 4,0%

http://www.val.se