Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Enköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enköpings Norra 15349 19,0% 32,2% 26,1% 22,7% 7,5% 50,3% 49,7% 4,7%  
Enköpings Södra 15714 15,9% 33,2% 24,8% 26,2% 7,3% 49,0% 51,0% 3,0%  
Enköping 31063 17,4% 32,7% 25,4% 24,5% 7,4% 49,6% 50,4% 3,8%

http://www.val.se