Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Älvkarleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda 1357 12,9% 33,4% 30,5% 23,2% 7,3% 51,8% 48,2% 2,1%  
Gårdskär 499 8,6% 25,9% 33,9% 31,7% 3,0% 53,1% 46,9% 3,0%  
Harnäs 543 15,5% 39,0% 30,2% 15,3% 6,1% 52,5% 47,5% 5,2%  
Jungfruholmen 1451 18,0% 29,5% 25,4% 27,1% 8,2% 50,9% 49,1% 5,0%  
Marma 361 13,9% 28,5% 29,4% 28,3% 6,6% 51,5% 48,5% 2,5%  
Skutskärs Centrum 1258 17,2% 25,4% 22,1% 35,2% 7,7% 45,3% 54,7% 6,0%  
Älvkarleö Bruk 397 13,4% 36,3% 30,2% 20,2% 6,0% 54,9% 45,1% 3,8%  
Östanån 1368 14,8% 34,4% 25,2% 25,6% 7,7% 48,5% 51,5% 2,1%  
Älvkarleby kommun 7234 15,0% 31,2% 27,2% 26,6% 7,1% 50,2% 49,8% 3,8%

http://www.val.se