Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Sigtuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sigtuna Andra 14506 23,6% 37,0% 22,5% 16,9% 8,1% 49,8% 50,2% 11,6%  
Sigtuna Första 15240 16,8% 37,7% 22,9% 22,6% 7,4% 49,0% 51,0% 6,3%  
Sigtuna 29746 20,1% 37,3% 22,7% 19,8% 7,8% 49,4% 50,6% 8,9%

http://www.val.se