Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vaxholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vaxholm Mitt 1337 14,4% 29,2% 23,2% 33,3% 5,9% 43,5% 56,5% 3,1%  
Vaxholm Nordost 1022 12,9% 45,2% 28,3% 13,6% 7,1% 50,6% 49,4% 3,9%  
Vaxholm Norr 1465 10,0% 63,1% 18,6% 8,4% 4,6% 50,9% 49,1% 4,0%  
Vaxholm Sydost 1476 12,4% 24,4% 30,1% 33,1% 6,6% 48,0% 52,0% 2,8%  
Vaxholm Väst 1788 18,8% 34,0% 25,8% 21,4% 7,3% 49,5% 50,5% 5,0%  
Vaxholm Öst 1001 13,9% 41,5% 26,6% 18,1% 8,6% 51,5% 48,5% 2,6%  
Vaxholm 8089 13,9% 39,1% 25,3% 21,7% 6,6% 48,9% 51,1% 3,7%

http://www.val.se