Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Nacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nacka Västra 32873 18,0% 38,9% 23,0% 20,1% 6,4% 48,1% 51,9% 6,7%  
Nacka Östra 33125 16,5% 41,0% 23,9% 18,6% 7,3% 49,1% 50,9% 8,7%  
Nacka 65998 17,2% 40,0% 23,5% 19,3% 6,8% 48,6% 51,4% 7,7%

http://www.val.se