Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Södertälje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje Andra 32107 19,9% 36,9% 23,2% 20,0% 7,5% 50,3% 49,7% 12,4%  
Södertälje Första 32127 21,6% 34,6% 22,6% 21,2% 7,7% 49,8% 50,2% 11,6%  
Södertälje 64234 20,8% 35,7% 22,9% 20,6% 7,6% 50,0% 50,0% 12,0%

http://www.val.se