Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Täby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby Västra 23418 14,5% 37,7% 25,0% 22,8% 7,6% 48,7% 51,3% 5,0%  
Täby Östra 24206 17,2% 35,0% 22,6% 25,2% 6,7% 48,1% 51,9% 6,3%  
Täby 47624 15,9% 36,3% 23,8% 24,0% 7,2% 48,4% 51,6% 5,7%

http://www.val.se