Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Nykvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gammeltorp-Hökmossen 900 13,4% 39,8% 26,9% 19,9% 6,2% 51,1% 48,9% 3,0%  
Lillhaga-Sandtorp 1307 10,7% 47,3% 24,4% 17,6% 6,4% 50,3% 49,7% 3,1%  
Stensborg-Brokvarn 2048 18,7% 40,2% 19,1% 22,0% 9,0% 48,7% 51,3% 5,9%  
Taxinge 1095 13,0% 45,8% 25,8% 15,4% 5,7% 51,8% 48,2% 6,8%  
Turinge 1423 14,3% 39,9% 26,0% 19,8% 6,3% 51,6% 48,4% 5,8%  
Nykvarn 6773 14,6% 42,4% 23,7% 19,4% 7,0% 50,4% 49,6% 5,1%

http://www.val.se