Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Upplands-Bro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 1 1700 15,6% 37,7% 25,7% 21,0% 5,9% 51,4% 48,6% 7,7%  
Upplands-Bro 2 1523 28,6% 41,3% 20,0% 10,2% 9,8% 49,2% 50,8% 16,6%  
Upplands-Bro 3 1308 22,4% 34,6% 22,7% 20,3% 6,7% 47,5% 52,5% 20,6%  
Upplands-Bro 4 1417 15,5% 45,0% 26,3% 13,3% 8,4% 51,4% 48,6% 7,8%  
Upplands-Bro 5 1935 20,6% 21,2% 28,4% 29,8% 8,5% 45,3% 54,7% 7,4%  
Upplands-Bro 6 1545 16,8% 45,7% 24,3% 13,2% 8,1% 48,7% 51,3% 6,1%  
Upplands-Bro 7 1307 19,0% 31,3% 21,8% 27,9% 5,9% 49,6% 50,4% 8,0%  
Upplands-Bro 8 1221 22,4% 34,6% 22,9% 20,1% 8,0% 49,1% 50,9% 8,8%  
Upplands-Bro 9 1741 22,2% 34,8% 23,3% 19,7% 8,9% 49,3% 50,7% 8,2%  
Upplands-Bro 10 1403 15,5% 43,0% 26,7% 14,8% 8,7% 52,0% 48,0% 5,1%  
Upplands-Bro 11 1498 19,3% 42,7% 26,3% 11,7% 9,1% 49,5% 50,5% 6,9%  
Upplands-Bro 12 1213 13,8% 41,1% 30,5% 14,6% 6,5% 51,7% 48,3% 4,5%  
Upplands-Bro 17811 19,4% 37,3% 25,0% 18,3% 7,9% 49,4% 50,6% 8,9%

http://www.val.se