Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Tyresö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tyresö Andra 15222 18,5% 40,1% 21,9% 19,4% 8,2% 49,7% 50,3% 6,8%  
Tyresö Första 16433 15,8% 40,3% 21,9% 22,0% 7,5% 48,8% 51,2% 6,3%  
Tyresö 31655 17,1% 40,2% 21,9% 20,8% 7,8% 49,2% 50,8% 6,6%

http://www.val.se