Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Salem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Rönninge norra 1450 13,4% 42,6% 26,9% 17,1% 8,1% 51,4% 48,6% 4,8%  
2 Rönninge södra 1628 14,4% 48,0% 21,1% 16,5% 9,5% 50,4% 49,6% 4,4%  
3 Salem västra 1410 18,7% 38,9% 21,6% 20,9% 8,7% 49,1% 50,9% 6,1%  
4 Salems centrum med omnejd 1431 13,3% 28,4% 17,5% 40,7% 6,4% 45,0% 55,0% 5,0%  
5 Salem norra 1273 16,4% 37,6% 23,3% 22,6% 9,3% 50,5% 49,5% 5,7%  
6 Rönninge centrum med omnejd 1287 13,9% 35,9% 22,0% 28,2% 6,9% 46,7% 53,3% 4,9%  
7 Salem södra 1470 25,0% 39,3% 20,8% 14,9% 9,8% 50,0% 50,0% 11,2%  
8 Salem östra 1241 25,5% 47,9% 17,4% 9,1% 8,3% 49,2% 50,8% 8,9%  
Salem 11190 17,5% 39,9% 21,3% 21,3% 8,4% 49,1% 50,9% 6,3%

http://www.val.se