Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Botkyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka Norra 27725 23,1% 37,7% 22,9% 16,3% 7,5% 50,7% 49,3% 20,5%  
Botkyrka Södra 32278 19,2% 38,7% 23,6% 18,5% 7,9% 49,5% 50,5% 9,1%  
Botkyrka 60003 21,0% 38,2% 23,3% 17,5% 7,7% 50,1% 49,9% 14,4%

http://www.val.se