Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Huddinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Huddinge Västra 35043 20,2% 41,1% 23,0% 15,8% 7,5% 50,1% 49,9% 13,3%  
Huddinge Östra 35567 19,0% 39,8% 23,1% 18,1% 7,5% 49,3% 50,7% 7,6%  
Huddinge 70610 19,6% 40,4% 23,1% 17,0% 7,5% 49,7% 50,3% 10,4%

http://www.val.se