Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Järfälla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järfälla Andra 25179 20,0% 34,9% 22,4% 22,7% 6,5% 49,0% 51,0% 10,2%  
Järfälla Första 24655 16,5% 37,9% 24,3% 21,3% 7,6% 49,2% 50,8% 5,1%  
Järfälla 49834 18,3% 36,3% 23,3% 22,0% 7,0% 49,1% 50,9% 7,7%

http://www.val.se