Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Österåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Österåker Norra 14417 16,8% 36,5% 24,1% 22,6% 6,7% 49,4% 50,6% 6,4%  
Österåker Södra 14891 14,2% 42,3% 24,4% 19,1% 7,7% 49,8% 50,2% 4,7%  
Österåker 29308 15,5% 39,4% 24,3% 20,8% 7,2% 49,6% 50,4% 5,5%

http://www.val.se