Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Vallentuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Vallentuna västra 788 14,2% 44,7% 28,2% 12,9% 7,4% 53,4% 46,6% 4,4%  
2 Markim-Orkesta-Frösunda 1611 17,6% 37,7% 29,4% 15,3% 10,1% 50,0% 50,0% 3,6%  
3 Hammarbacken N 1302 9,3% 46,2% 17,4% 27,1% 4,6% 48,1% 51,9% 4,6%  
4 Hammarbacken S 1492 18,3% 40,5% 22,8% 18,4% 9,7% 47,9% 52,1% 6,4%  
5 Ormsta N 1343 18,9% 37,2% 24,5% 19,4% 10,8% 51,2% 48,8% 3,1%  
6 Vallentuna nordöstra 1503 17,6% 49,0% 22,0% 11,3% 9,6% 49,6% 50,4% 5,5%  
7 Norrgården-Sörgården 1079 20,5% 31,6% 20,0% 27,9% 6,4% 45,5% 54,5% 5,9%  
8 Vallentuna C 1721 21,1% 26,0% 18,8% 34,1% 6,3% 45,6% 54,4% 5,6%  
9 Ormsta S 736 26,0% 31,9% 22,3% 19,8% 9,9% 45,7% 54,3% 8,7%  
10 Lovisedal 1367 12,7% 37,3% 22,8% 27,2% 7,9% 49,2% 50,8% 3,1%  
11 Karlberg 1708 15,2% 40,0% 26,5% 18,3% 8,4% 50,6% 49,4% 4,9%  
12 Vada-Angarn-Össeby 1431 15,1% 43,4% 22,9% 18,7% 8,4% 50,5% 49,5% 5,1%  
13 Bällsta S 1420 13,9% 54,9% 21,3% 10,0% 7,0% 48,5% 51,5% 4,1%  
14 Bällsta V 917 22,0% 48,9% 15,4% 13,7% 6,2% 48,0% 52,0% 5,3%  
15 Vallentuna sydöstra 1436 15,5% 55,4% 17,1% 12,0% 4,7% 49,8% 50,2% 6,5%  
16 Garn 1008 15,5% 39,5% 28,1% 17,0% 6,8% 52,0% 48,0% 5,7%  
17 Kårsta 1018 18,7% 41,0% 26,8% 13,6% 8,7% 52,4% 47,6% 7,0%  
Vallentuna 21880 16,9% 41,5% 22,7% 18,9% 7,9% 49,2% 50,8% 5,1%

http://www.val.se