Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Sundsvall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sundsvalls Första 15325 17,7% 31,2% 24,5% 26,6% 6,9% 48,9% 51,1% 3,5%  
Sundsvalls Tredje 17171 24,7% 30,5% 21,0% 23,9% 7,5% 48,0% 52,0% 4,2%  
Sundsvall (del av) 32496 21,4% 30,8% 22,7% 25,1% 7,2% 48,4% 51,6% 3,9%

http://www.val.se