Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Jönköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-03-01

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 förstagångsväljare 18-29 ej förstagångsväljare 30-49 50-64 65- Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jönköpings kommun Valkrets Syd 33294 6,9% 15,5% 33,6% 22,4% 21,6% 49,1% 50,9% 3,6%  
Jönköpings kommun Valkrets Öst 32024 6,6% 12,5% 32,8% 23,7% 24,4% 49,1% 50,9% 4,2%  
Jönköping (del av) 65318 6,8% 14,0% 33,2% 23,0% 23,0% 49,1% 50,9% 3,9%

http://www.val.se