Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kiruna - Ålder och kön - Kiruna sydost

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kiruna sydost 1311 11,1% 22,5% 26,9% 39,4% 6,3% 52,8% 47,2% 4,0%  
Summa 1311 11,1% 22,5% 26,9% 39,4% 6,3% 52,8% 47,2% 4,0%

http://www.val.se