Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kiruna - Ålder och kön - Bolaget-Nikkaluoktavägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bolaget-Nikkaluoktavägen 689 19,0% 30,5% 30,0% 20,5% 6,8% 55,9% 44,1% 3,2%  
Summa 689 19,0% 30,5% 30,0% 20,5% 6,8% 55,9% 44,1% 3,2%

http://www.val.se