Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Haparanda - Ålder och kön - Haparanda Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haparanda Södra 1466 16,7% 21,3% 28,2% 33,8% 6,0% 46,2% 53,8% 31,2%  
Summa 1466 16,7% 21,3% 28,2% 33,8% 6,0% 46,2% 53,8% 31,2%

http://www.val.se