Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Haparanda - Ålder och kön - Seskarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Seskarö 423 9,9% 27,7% 28,6% 33,8% 4,7% 56,0% 44,0% 13,2%  
Summa 423 9,9% 27,7% 28,6% 33,8% 4,7% 56,0% 44,0% 13,2%

http://www.val.se