Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Boden - Ålder och kön - Gunnarsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarsbyn 580 7,4% 24,0% 33,1% 35,5% 4,3% 53,1% 46,9% 1,7%  
Summa 580 7,4% 24,0% 33,1% 35,5% 4,3% 53,1% 46,9% 1,7%

http://www.val.se