Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Porsnäs 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Porsnäs 1 938 13,1% 32,0% 31,2% 23,7% 4,3% 49,3% 50,7% 1,0%  
Summa 938 13,1% 32,0% 31,2% 23,7% 4,3% 49,3% 50,7% 1,0%

http://www.val.se