Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Öjebyns Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öjebyns Södra 1531 19,7% 35,1% 29,7% 15,5% 7,7% 51,3% 48,7% 2,1%  
Summa 1531 19,7% 35,1% 29,7% 15,5% 7,7% 51,3% 48,7% 2,1%

http://www.val.se