Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Markbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Markbygden 337 9,8% 23,4% 30,0% 36,8% 4,5% 53,1% 46,9% 4,2%  
Summa 337 9,8% 23,4% 30,0% 36,8% 4,5% 53,1% 46,9% 4,2%

http://www.val.se