Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Sikfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sikfors 459 17,6% 28,8% 31,4% 22,2% 8,1% 52,5% 47,5% 1,1%  
Summa 459 17,6% 28,8% 31,4% 22,2% 8,1% 52,5% 47,5% 1,1%

http://www.val.se