Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Lillpite

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lillpite 564 15,1% 33,0% 27,3% 24,6% 7,1% 52,8% 47,2% 1,6%  
Summa 564 15,1% 33,0% 27,3% 24,6% 7,1% 52,8% 47,2% 1,6%

http://www.val.se