Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Piteå Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Piteå Östra 1244 13,1% 12,5% 19,1% 55,4% 3,4% 39,9% 60,1% 2,5%  
Summa 1244 13,1% 12,5% 19,1% 55,4% 3,4% 39,9% 60,1% 2,5%

http://www.val.se