Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Djupvikens Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djupvikens Södra 1351 14,1% 32,1% 29,1% 24,7% 5,8% 49,9% 50,1% 1,6%  
Summa 1351 14,1% 32,1% 29,1% 24,7% 5,8% 49,9% 50,1% 1,6%

http://www.val.se