Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Piteå Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Piteå Centrala 2207 22,8% 14,7% 21,3% 41,2% 6,1% 44,5% 55,5% 1,7%  
Summa 2207 22,8% 14,7% 21,3% 41,2% 6,1% 44,5% 55,5% 1,7%

http://www.val.se