Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Piteå - Ålder och kön - Klubbgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klubbgärdet 1172 19,6% 40,6% 24,4% 15,4% 7,9% 52,3% 47,7% 0,9%  
Summa 1172 19,6% 40,6% 24,4% 15,4% 7,9% 52,3% 47,7% 0,9%

http://www.val.se