Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Övertorneå - Ålder och kön - Svanstein

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svanstein 761 13,3% 17,7% 30,7% 38,2% 6,3% 55,8% 44,2% 8,8%  
Summa 761 13,3% 17,7% 30,7% 38,2% 6,3% 55,8% 44,2% 8,8%

http://www.val.se