Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Överkalix - Ålder och kön - Överkalix övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Överkalix övre 1184 11,5% 21,9% 29,1% 37,5% 5,7% 55,2% 44,8% 1,8%  
Summa 1184 11,5% 21,9% 29,1% 37,5% 5,7% 55,2% 44,8% 1,8%

http://www.val.se