Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skellefteå - Ålder och kön - Byske C - Åbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Byske C - Åbyn 980 11,9% 23,0% 29,7% 35,4% 6,0% 51,1% 48,9% 1,3%  
Summa 980 11,9% 23,0% 29,7% 35,4% 6,0% 51,1% 48,9% 1,3%

http://www.val.se