Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skellefteå - Ålder och kön - Stämningsgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stämningsgården 1306 14,0% 41,0% 28,4% 16,5% 9,5% 49,7% 50,3% 0,5%  
Summa 1306 14,0% 41,0% 28,4% 16,5% 9,5% 49,7% 50,3% 0,5%

http://www.val.se