Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skellefteå - Ålder och kön - Degerbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Degerbyn 1240 15,6% 32,8% 22,0% 29,5% 8,2% 49,4% 50,6% 1,0%  
Summa 1240 15,6% 32,8% 22,0% 29,5% 8,2% 49,4% 50,6% 1,0%

http://www.val.se