Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Bullmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bullmark 1049 16,5% 33,1% 27,0% 23,5% 6,0% 52,3% 47,7% 3,4%  
Summa 1049 16,5% 33,1% 27,0% 23,5% 6,0% 52,3% 47,7% 3,4%

http://www.val.se