Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Universitetsområdet Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Universitetsområdet Östra 1345 71,5% 19,2% 5,3% 4,0% 8,9% 50,0% 50,0% 4,8%  
Summa 1345 71,5% 19,2% 5,3% 4,0% 8,9% 50,0% 50,0% 4,8%

http://www.val.se