Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Västteg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västteg 1695 30,1% 27,1% 21,3% 21,4% 10,9% 48,0% 52,0% 1,7%  
Summa 1695 30,1% 27,1% 21,3% 21,4% 10,9% 48,0% 52,0% 1,7%

http://www.val.se